CAD/CAM:

Co to jest system CAD

Od czasu pierwszych zastosowań komputerów w przemyśle stworzono szereg programów ułatwiających pracę inżyniera w zakresie tworzenia nowych projektów. Pierwsze programy umożliwiały wykonanie dwuwymiarowego rysunku technicznego. Obecnie praktycznie każda część procesu wytwórczego - od powstania idei w głowie inżyniera - aż po dostarczenie gotowego produktu do klienta może być usprawniona przy użyciu komputera. Etap wstępny czyli projektowanie wspomagają programy typu CAD (Computer Aided Design - komputerowo wspomagane projektowanie). Nowoczesne systemy CAD pozwalają na:

  • tworzenie projektów w trzech wymiarach
  • tworzenie rysunków złożeniowych z kilku osobnych elementów i sprawdzenie czy do siebie pasują
  • pracę nad jednym dużym projektem przez wiele osób
  • automatyczną aktualizację wszystkich rysunków

Dzięki tym systemom można bez tworzenia drogich modeli i prototypów sprawdzić jak poszczególne elementy pasują do siebie i jak wspópracują. Na etapie projektu można wykonać wszystkie konieczne teoretyczne obliczenia. Programy te umożliwiają nie tylko wizualizację przedmiotu, ale również animację (czyli zachowanie się projektowanego elementu w ruchu w założonym otoczeniu).

System CAM:

Po to by wymyśloną przez inżyniera konstrukcję przenieść do wykonania przez maszynę np. obrabiarkę, stosuje się systemy CAM ( Computer Aided Manufacturing - komputerowo wspomagane wytwarzanie). Programy te nie tylko odpowiadają za przeniesienie do komputerowo sterowanej obrabiarki danych do wykonania przedmiotu zaprojektowanego w systemie CAD, ale również kontrolują prawidłowość wykonania przedmiotu jak i chronią samą obrabiarkę przed zniszczeniem w wyniku złego doboru materiału lub innych błędów projektowych. Połączenie systemów CAD i CAM daje więc możliwość pełnej kontroli komputerowej na etapie projekt i wykonanie gotowego detalu. Obecnie stosuje się na całość tego procesu nazwę systemy CAD/CAM.

Systemy CAD/CAM w stomatologii

Wykonanie odbudowy protetycznej (koron, mostów, licówek i innych) jest bardzo czaso i pracochłonne. System komputerowego opracowania takiego elementu zaczęto poważnie brać pod uwagę wraz z dopracowaniem technik CAD/CAM. Przykładem takiego zastosowania może być urządzenie (system) CEREC stworzony przez firmę Sirona.

CEREC MC XL - to jednostka wykonująca odbudowy protetyczne zaprojektowane za pomocą systemu rejestracji obrazu CEREC AC.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY SYSTEMU

Duża prędkość szlifowania.
Odbudowy pełnoceramiczne wykonywane są z bloków ceramiki produkowanych przez czołowych producentów na świecie (Sirona, Vita, IvoclarVivadent). Prędkość szlifowania jest optymalizowana przez oprogramowanie i uzależniona jest od parametrów ustawionych przez użytkownika np. miejsce pozostawione na glazurę lub cement.

Doskonała integracja w gabinecie stomatologicznym. Pomiędzy jednostką rejestracyjną obraz CEREC AC a jednostką wykonującą CEREC MC XL zastosowano bezprzewodowe połączenie przesyłu informacji LAN/WLAN. Zapewnia to doskonałą mobilność jednostki rejestrującej pomiędzy gabinetami w klinice. Pacjenci z zaciekawieniem oglądają "na żywo" proces szlifowania.

Wysoka dokładność wykonania. Najwyższą precyzję wykonania zapewnia kontrola zużycia narzędzi frezujących przed rozpoczęciem każdego procesu szlifowania. Dokładność techniczna CEREC MC XL, to +/- 25 mikro.

Prosta obsługa. CEREC MC XL jest urządzeniem łatwym w obsłudze. Obsługę dodatkowo ułatwia czytelna struktura menu i wolne od użytku jakichkolwiek narzędzi umocowanie bloków ceramiki w uchwycie CEREC MC XL. Kolor podświetlenia komory w której odbywa się szlifowanie określa status procesu.

KAMERA CEREC Bluecam PRECYZJA W NOWYM UJĘCIU

Ostrość spojrzenia. Precyzyjny układ optyczny kamery CEREC Bluecam wyznacza nowy standard dokładności pomiarowej i wprowadza niespotykany dotychczas poziom precyzji.[1] Wydajna dioda LED emituje niebieskie światło w krótkofalowym zakresie długości fal. Uzyskiwane cyfrowe wyciski optyczne są niezwykle dokładne. Dotyczy to zarówno zdjęć pojedynczych zębów, jak i zdjęć wielokrotnych.

Doskonała głębia pola. Kamerę CEREC Bluecam można umieścić bezpośrednio na zębie korzystając ze wspornika lub wykonywać zdjęcia zostawiając niewielki odstęp od powierzchni. W obu przypadkach, równoległa wiązka światła zapewnia optymalną
głębię pola i dużą swobodę manipulacji. Uniwersalna kamera CEREC Bluecam umożliwia uzyskiwanie wycisków optycznych w niemal niedostępnych miejscach jamy ustnej - szybko i prosto.

Podwyższona precyzja wyznaczania granicy preparacji. Dzięki ulepszonej głębi pola, kamera CEREC Bluecam rejestruje zdjęcia o wysokiej precyzji wyznaczenia granic preparacji czynnika decydującego o jakości odbudowy. Byłoby to nimożliwe bez niebieskiego światła w krótkofalowym zakresie długości fal. [1] Wynik badania przeprowadzonego przez prof. dr Mehla (Uniwersytet w Zurychu, 2008); dokładność pomiarowa głębokości do 19 um.

Szybkie wyciski optyczne. Szybkość to podstawa. W trybie automatycznej rejestracji zdjęć, kamera CEREC Bluecam może wykonywać cyfrowe wyciski optyczne kwadrantu uzębienia w czasie krótszym niż minuta. Wykonanie wycisków optycznych zębów przeciwstawnych zajmuje tylko kilka sekund.

Lepsza widoczność. Niebieskie światło emitowane przez kamerę CEREC Bluecam oświetla dokładnie miejsce zabiegowe i umożliwia obrazowanie niemal niedostępnych miejsc z bardzo wysoką precyzją.

Automatyczna rejestracja zdjęć. Kamera automatycznie wykrywa właściwy moment do dokonania ekspozycji. Stomatolog musi tylko przemieszczać kamerę CEREC Bluecam krok po kroku nad odpowiednim miejscem. W ten sposób, podczas jednej efektywnej sesji można rejestrować obrazy całych kwadrantów.

Zdjęcia bezwstrząsowe. Wbudowany układ wykrywania wstrząsów w połączeniu z krótkimi czasami rejestracji zapewnia, że zdjęcia są wykonywane tylko wówczas, kiedy kamera znajduje się w absolutnym spoczynku. Oprogramowanie CEREC 3D automatycznie eliminuje zdjęcia o niedostatecznej jakości.

Niewielka kamera. Kamerę CEREC Bluecam skonstruowano w oparciu o cieszącą się dużym powodzeniem kamerą CEREC, która sprawdziła się w tysięcach praktycznych zastosowań. Niewielkie wymiary kamery CEREC Bluecam umożliwiają łatwy dostęp do tylnych zębów. Korzystając ze wspornika kamery CEREC można umieścić kamerę CEREC Bluecam bezpośrednio na zębach i ustawić właściwą odległość, przy której uzyskuje się optymalne wyciski optyczne.

JEDNOWIZYTOWE PEŁNOCERAMICZNE LECZENIE PROTETYCZNE

Innowacyjna metoda jednowizytowego leczenia protetycznego w systemie Cerec. Opracowanie zębów, skanowanie wewnątrzustne zamiast tradycyjnych wycisków, projektowanie wirtualne przez program komputerowy, tworzenie uzupełnienia pełnoceramicznego i cementowanie. To wszystko w czasie krótszym niż 2 godziny.

Leczenie protetyczne w systemie Cerec jest innowacyjną transformacją naszych umiejętności w nową lepszą jakość. Cerec nie jest robotem, który wykona leczenie protetyczne za lekarza. Cerec jest precyzyjnym narzędziem wykonującym pracę technika i ułatwiającym lekarzowi optymalne zaprojektowanie odbudowy. Aby odnieść sukces w tej technologii niezbędne jest prawidłowe opracowanie zębów filarowych. Opracowanie. Technologia Cerec wymaga opracowania typu round shoulder lub chamfer z poprawnie wypreparowanymi redukcjami powierzchni tkanek i strefy dodziąsłowej. System nie ma zdolności zgadywania intencji lekarza i odczytuje preparację jednoznacznie. Nielogiczne w znaczeniu przestrzennym, opracowanie, zostanie niepoprawnie zinterpretowane przez system. W efekcie program komputera zaproponuje odbudowę niezgodną z planem leczenia. Skanowanie wewnątrzustne. Przed projektowaniem wykonuje się rejestrację opracowanych zębów wewnątrzustną kamerą skanującą. Skanowanie zębów filarowych i przeciwstawnych zastępuje tradycyjny wycisk i nazywane jest wyciskiem wirtualnym. Wycisk wirtualny przewyższa wycisk tradycyjny, bowiem rejestruje tkanki twarde i miękkie w prawidłowym położeniu nie zmienionym uciskiem masy wyciskowej. Nie zmienia relacji między zębami i tkankami miękkimi. Odwzorowuje z większą precyzję relacje zębów przeciwstawnych i nie doprowadza do elastycznej deformacji jak to się dzieje podczas pobierania tradycyjnego wycisku. Wynik skanowania jest rejestrowany i archiwizowany przez komputer systemu Cerec. Projektowanie wirtualne. Optymalne zaprojektowanie rekonstrukcji protetycznej jest możliwe pod warunkiem, że lekarz wykona prawidłową preparację filaru. Preparacja i zaznaczenie jej zakresu, muszą być jednoznaczne. Pamięć systemu Cerec zawiera 2 500 projektów rekonstrukcji. W trakcie projektowania na ekranie komputera, system Cerec proponuje odbudowę w prawidłowych relacjach z zębami sąsiednimi i przeciwstawnymi posługując się punktami referencyjnymi wskazanymi przez lekarza. Lekarz zaznacza również granice preparacji, położenie, przebieg i głębokość bruzd, wysokość i kształt guzków, punktów i płaszczyzn stycznych, położenie i przebieg równika. poddając te parametry ocenie oprogramowania systemu Cerec. Tworzenie uzupełnienia pełnoceramicznego. Proces skanowania i projektowania trwa kilka do kilkunastu minut. Po czym, następuje dobór wielkości i odcienia kostki porcelanowej. Dostępne są kostki jedno i wielokolorowe. Drugi element systemu Cerec, cyfrowa frezarka, wykonuje rekonstrukcję w czasie kilkunastu minut z dokładnością do 25 mikronów! Te kilkanaście minut to czas podarowany lekarzowi na miłą rozmowę z zafascynowanym technologią zabiegu pacjentem. Każda procedura Cerec zawiera taką obowiązkową przerwę dla lekarza i jego pacjenta. To jest bardzo sympatyczne. Cementowanie. Gotową rekonstrukcję cementuje się zgodnie z procedurą właściwą dla prac pełnoceramicznych. Najczęstszym wykorzystaniem systemu Cerec, w naszej praktyce, są odbudowy po leczeniu endodontycznym, wykonywane bezpośrednio po wypełnieniu kanałów. Rekonstrukcje post endo wykonywane są codziennie i są to Wkłady lub nakłady ceramiczne. Bardzo często wykonywane są pojedyncze korony. Wykonanie rekonstrukcji post endo zajmuje mniej niż 1 godzinę, a pojedynczej korony wraz z opracowaniem filaru, niewiele ponad 1 godzinę.

CECHY TECHNOLOGII CEREC

Zalety:
dokładność rekonstrukcji do 25 mikronów - dokładność odtworzenia wielkości zęba, dokładność odtworzenia kształtów wszystkich powierzchni, dokładność odtworzenia punktów i płaszczyzn stycznych, dokładność odtworzenia przestrzeni między zębowych, dokładność odtworzenia relacji z zębami przeciwstawnymi i tkankami miękkimi, dokładność przylegania brzeżnego w częci do dziąsłowej. System zapamiętuje procedurę i może ponownie ją odtworzyć. W efekcie odtworzona zostaje perfekcyjna okluzja i artykulacja, chronione są funkcje stawu skroniowo żuchwowego, chronione jest przyzębie. System frezując rekonstrukcję uwzględnia objętość tkanek miękkich jak dobry technik, gdy pracuje z maską dziąsłową. System Cerec w Rękach dobrego lekarza odtwarza perfekcyjnie biofunkcję.
Cerec jest lojalnym i przyjaznym partnerem w praktyce. zawsze gwarantuje 15 minutową przerwę na kawę podczas każdej procedury.

Do pobrania:

Super-Dent

materiały i sprzęt stomatologiczny

Przecław 94C/2
72-005 Przecław


tel. 601 87 83 68

© 2008- Super-Dent All rights reserved | Polityka prywatności | Projekt i wykonanie IFG Design